1950

J.K. Paasikivi oli yhteiskunnallisen tilanteen vakauttaja.

Juho Kusti Paasikivi (1870-1956) oli sotien jälkeisen ajan tärkeimpiä poliitikkoja ja maamme yhteiskunnallisen tilanteen vakauttaja. Presidenttinä Paasikivi loi sodanjälkeisen Suomen ulkopoliittisen linjan niin kutsutun Paasikiven linjan, jossa korostettiin tosiasioiden tunnustamista ja Suomen asemaa puolueettomana länsimaana idän ja lännen välissä. Paasikiven presidenttikautena Suomi maksoi sotakorvauksensa loppuun, teollistui voimakkaasti, neuvotteli Porkkalan alueen takaisinluovutuksen Neuvostoliiton kanssa ja järjesti Helsingin Olympialaiset vuonna 1952.