1940

Kohtalon vuodet. Sotavuosina puoluetoiminta oli lamaantunut.
Talvisodan sytyttyä Suomeen muodostettiin hallitus, jossa oli kaikkien puolueiden edustus. Maan kohtalon ollessa vaakalaudalla poliittiset erimielisyydet piti siirtää syrjään. Kokoomus osallistui sotavuosina hallitukseen 1-2 ministerin voimin pitäen huolta maan itsenäisyydestä ja puolustustahdosta. Suomen kohtalon vuosina puoluetoiminta oli käytännössä lamaantunut. Eduskunnan toimikausi venyi kuuden vuoden mittaiseksi. Sotien rauhanehdot alueluovutuksineen olivat vaikeita hyväksyä, mutta itsenäisyyden säilyttäminen ja vaihtoehtojen vähyys pakottivat suostumaan niihin.