1910

Perustamiskokous. Kokoomus perustettiin 9.12.1918 Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla.

Kokoomus on nimensä mukaisesti kokooma samansuuntaisesti ajattelevia suomalaisia. Kokoomus perustettiin 9.12.1918 Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla aatteellisten edeltäjiensä Suomalaisen puolueen ja Nuorsuomalaisen puolueen aktiivien toimesta. Perustamiskokoukseen tulleet suomalaiset halusivat tehdä nuoresta isänmaasta maan, jossa jokainen voi elää täyttä ja ihmisarvoista elämää. Kokoomus oli jo tuolloin moniarvoinen puolue, jossa oli erilaisia ajattelijoita kaikista yhteiskunnan luokista. Kokoomus pyrkii löytämään suomalaisia yhdistäviä asioita erottavien sijaan.